Beleidsplan

Beleidsplan


Beleidsplan 2018S2T – Sri Lanka wil :


1. Een huis voor 20 à 22 jongens in Sri Lanka ondersteunen. Het jongenshuis heeft het nu financieel zwaar.

Het jongenshuis behoudt de toelage van S2T zoals die op dit moment is, maar krijgt wel een extra begeleidster.

2. Het aantal meisjes met een studiebeursje willen we dit jaar op 40 houden. Dat is een aantal dat voor de begeleiders te overzien is en voor S2T financieel haalbaar is.

3. S2T wil mensen helpen een bedrijfje op te zetten of uit te breiden. In de self-helpprojecten worden dmv leningen kleine economische activiteiten gestimuleerd. De rente die op de leningen wordt geheven, komt aan het jongenshuis ten goede. Komend jaar zullen de projecten meer in de omgeving van Polonnaruwa geconcentreerd worden. Dit is voor de begeleiders makkelijker en minder kostbaar.

 

Om deze doelstellingen te bereiken hebben wij geld nodig.

• Een groep vaste donateurs is daarbij onontbeerlijk. We dragen onze ideeën uit door middel van onze website, een pagina op Facebook, Instagram en nieuwsbrieven. Daarmee hopen wij geïnteresseerden tot donateurs te maken.

 

• We betrekken waar mogelijk scholen bij ons werk, geven voorlichting en ontvangen steun uit de opbrengsten van hun activiteiten.

 

• Daarnaast proberen we serviceclubs zoals de Lions, Kiwanis of de Ronde Tafel te bewegen ons te steunen en benaderen wij fondsen.

 

• Door verkoop van boeken of andere artikelen proberen we wat extra geld binnen te krijgen.


• In 2018 willen wij opnieuw een collecte houden in Milsbeek.
Van de gelden die wij ontvangen mag niets worden uitgegeven aan de organisatie.

Dat kan worden gerealiseerd doordat de onkosten op vrijwillige basis worden gedragen door leden van het bestuur. Eén van de bestuursleden garandeert dit.


Voor een correcte uitvoering van het werk is een goede administratie noodzakelijk. Daarbij geldt ondermeer het volgende.


  • S2T voert een deugdelijke administratie en legt jaarlijks verantwoording af.


  • In de administratie worden alle inkomsten, kosten en uitgaven verantwoord.


  • De administratie zal gratis worden gecontroleerd door Accountantskantoor Peulen te Venlo. Deze controle wordt gepubliceerd bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).


  • De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Garantie


100% van uw gift


gaat naar projecten

S2T heeft het Anbi keurmerk.rekeningnummer NL96 RABO 0148175139 ten name van S2T Milsbeek


KvK 14108008

Aanmelden voor de nieuwsbrief