Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 Bezoek

 

Inge Bouwman en twee leden van het bestuur van stichting KiCoBa  hebben in januari 2017  een bezoek aan Sri Lanka gebracht. Zij hebben het jongenshuis bezocht, een bijeenkomst van de meisjes meegemaakt en heel veel selfhelp-projecten gezien. Door gesprekken  met de medewerkers ter plekke, hebben zij een goed inzicht in de gang van zaken gekregen. De problemen met de selfhelp-projecten zijn uitgebreid besproken en er is het besluit genomen de projecten te concentreren in de buurt van Polonnaruwa.OBC

.

In 2017 heeft OBC junior uit Bemmel een kanotocht georganiseerd. De leerlingen hebben sponsoren gezocht en de opbrengst was voor S2T.

Elzendaal College


De leerlingen van de zeer gemotiveerde klas 1HAa van het Elzendaal college uit Boxmeer hadden S2T als goed doel voor de Goede Doelenmarkt van 2017. Zij hebben ook een sponsorloop gehouden. Op de Goede Doelen Markt in april hebben ze een presentatie gegeven en spulletjes verkocht.Collecte Milsbeek


In december is er een collecte gehouden in Milsbeek. Opbrengst ruim 1000 euro


Zonnepanelen


In november bereikte ons het verzoek te helpen met het plaatsen van zonnepanelen op het jongenshuis om zo de elektrakosten blijvend omlaag te krijgen. Via de nieuwsbrief is een succesvolle actie opgezet.Jongenshuis


De begeleidsters van het jongenshuis doen geweldig werk. De pittige problemen van de jongens pakken ze verstandig aan; ze zijn uiterst zuinig om de kosten van het huis zoveel mogelijk te drukken. De financiële problemen blijven groot. Omdat een van de begeleidsters te oud en ziek is om veel te doen heeft de voogdijraad een extrabegeleidster verplicht gesteld. KiCoBa heeft het mogelijk gemaakt deze “matron” aan te stellen. Hieronder de nieuwe matron met de jongens.


Studiebeursjes voor meisjes


Er waren in 2017 40  meisjes met een beurs. Voor 30 meisjes ontvangen we een bijdrage van KiCoBa en voor de overige 10 van donateurs. Er is dit jaar nauwelijks een wisseling geweest: vrijwel alle meisjes zijn doorgegaan.  Maria Rosenhart van KiCoBa overhandigt hieronder een studiepakket.

Selfhelp-projecten

 

Eind 2017 liepen er 60 projecten. Daarnaast zijn er in totaal 92 projecten afgerond. Het bedrag per lening stijgt nog steeds. Ook zijn er nog steeds meer aanvragen dan we kunnen inwilligen. Strikte begeleiding en inning van de gelden is een absolute noodzaak. Dat kost nog steeds heel veel moeite. De discussie over hoe het verder moet gaan met deze projecten is in volle gang. Hieronder een bijeenkomst van mensen met een lening in de omgeving van Polonnaruwa.Bestuur


De heer Durk Leentjes zal dit jaar aftreden als bestuurslid.


Financiën

Inkomsten uit: 

Donaties

KiCoBa

Elzendaal                               

Happy Child                           

Verkopen
                Totaal:  € 25.479,00


Uitgaven aan:Jongenshuizen 

                     €  5.600,-


Meisjes beursjes

                             €  4.000,-                           


Selfhelp-projecten

                             €         0,-


Begeleiding selfhelp/meisjes

                             €   1.800,-


Matron

                             €   1.300,-


Diversen,printer, medicijnen

                             €   3.079,-


Vooruitbetaling via nalin

                             €   9.700,-


gecompenseerde kosten

                              €    483,94

Kosten worden door een lid van het bestuur gedragen, zodat 100% van uw gift naar Sri Lanka gaat.


Totaal


                             €  25.479,00                S2T Financiën 2017

Rek.nr. NL96 RABO  0148 1751 39 Rekening-courant

Saldo op 01-01-2017                       

Totaal bij                                           

Totaal af                                           

Saldo op 31-12-2017                     

                          

                             €     1476,58

                             €  36.082,76

                             €  37.331,42

                             €       227,92


Rek.nr. NL24 RABO 1474 5965 33  Spaarrekening

Saldo op 01-01-2017                         

Totaal bij                                           

Totaal af                                             

Saldo op 31-12-2017                         


                            

                              €    9.054,45

                              €  11.614,95

                              €    4.200,00

                              €  16.469,84Garantie


100% van uw gift


gaat naar projecten

S2T heeft het Anbi keurmerk.rekeningnummer NL96 RABO 0148175139 ten name van S2T Milsbeek


KvK 14108008

Aanmelden voor de nieuwsbrief