Jongens

 

 

Garantie

 

100% van uw gift

 

gaat naar projecten

 

 

 

 

S2T heeft het Anbi keurmerk.

 

 

rekeningnummer NL96 RABO 0148175139 ten name van S2T Milsbeek

 

KvK 14108008

Jongens

 

Helaas zijn er altijd kinderen die om wat voor reden ook, niet thuis kunnen opgroeien. Daarom helpt S2T een kinderhuis waarin jongens een thuis en een toekomst kunnen krijgen. Hun leeftijd ligt tussen de 6 en 16 jaar.

 

Sinds jaar en dag de begeleidsters van de jongens.

De beleidsters zorgen ook voor extra hulp bij huiswerk en helpen zo nodig, leerachterstanden weg te werken.

De jongens gaan naar de dorpsschool vlakbij.

April 2017

Twee jongens zijn geslaagd voor hun O-level, ongeveer Mavo-niveau. Ze kunnen door naar het A-level, ongeveer Havo/VWO-niveau. Goed resultaat. Gefeliciteerd!

Februari 2017

Twee jongens volgen een beroepsopleiding. Een om kok te worden, de ander voor een beroep in de hotel business.

Het huis en de bijgebouwen zijn prima op orde. De Nederlandse organisatie Suwa Setha zorgt daarvoor.

In de tuin is ruimte om te spelen. De jongens doen ook allerlei kleine karweitjes in de tuin zoals water geven aan de planten etc.

Januari 2017

Samen met de bestuursleden van KiCoBa hebben we genoten van het bezoek aan het jongenshuis.

Nog meer lego, nieuwe kleren en schoenen vielen enorm in de smaak bij de heren.

De leiding heeft het heel pittig, want de jongens hebben soms flinke problemen. Door de hulp van KiCoBa kan er nu een begeleidster bij komen. Dat verbetert de zorg en ontlast de begeleidsters.

Heel vaak hebben de jongens al het nodige meegemaakt voor ze in het huis terecht komen.

Met de hulp van een counselorr en zo nodig een psychiater krijgen ze de kans hun ervaringen op een goede manier te verwerken. Hoeronder de jongens met de counselor in augustus 2015.

Juni 2016

Een aantal jongens doet hun eerste communie: een plechtige gebeurtenis.

's Avonds is er feest en kan er gedanst worden. Met heel veel enthousiasme!

 

Happy Child helpt het jongenshuis!