Meisjes

       De eerste groep meisjes die een studiebeursje kreeg


Meisjes


Meisjes uit arme families worden gesteund met studiebeursjes zodat zij de extra schoolkosten kunnen betalen en naar school kunnen gaan.

Extra schoolkosten bestaan uit de verplichte uniformen, schoenen,  schoolmateriaal, en vervoerskosten. Het onderwijs dat door de staat betaald wordt is vaak onvoldoende van kwaliteit om vervolgonderwijs te kunnen volgen. Daarom zijn extra lessen nodig. Die kunnen  met behulp van het studiebeursje betaald  worden.

Bovendien sparen de meisjes  maandelijks een klein bedrag. Met een studiebeursje krijgen zij de kans om Thuis een Toekomst op te bouwen.

Voor 10 euro per maand kan S2T een meisje een beursje geven.  Ze krijgt 7,50 euro per maand plus een schoolpakket aan het begin van het schooljaar  in januari. 


    KiCoBa en een aantal donateurs helpen ons daarbij al. Er zijn nog meer meisjes die een beursje hard nodig hebben!

Hierboven van links naar rechts:

Het beursboekje. Hierin wordt genoteerd welk bedrag het meisje heeft gekregen. Zij moet vervolgens opschrijven waaraan het geld is uitgegeven.

Manoj  controleert de boekjes en tekent ze af.Zo nodig bespreekt hij met de meisjes wat ze kunnen of moeten doen. Hij controleert ook of de schoolresultaten goed zijn.

Rechts het spaarboekje. Daarin staan de bedragen die de meisjes per maand sparen. De bedoeling is niet alleen om wat spaargeld op te bouwen, maar ook om te leren sparen en te ervaren wat het nut daarvan is.

KICoBa helpt S2T beursjes te geven aan de meisjes.

Meisjes met een beursje.

Januari 2017

Maria Rosenhart, voorzitster van KiCoBa, overhandigt dit jaar de meisjes hun schoolpakket op een feestelijke bijeenkomst. Het schoolpakket bevat schriften, pennen, stof voor een schooluniform enz.Garantie


100% van uw gift


gaat naar projecten

S2T heeft het Anbi keurmerk.rekeningnummer NL96 RABO 0148175139 ten name van S2T Milsbeek


KvK 14108008

Aanmelden voor de nieuwsbrief