Meisjes

 

 

Garantie

 

100% van uw gift

 

gaat naar projecten

 

 

 

 

S2T heeft het Anbi keurmerk.

 

 

rekeningnummer NL96 RABO 0148175139 ten name van S2T Milsbeek

 

KvK 14108008

De eerste groep meisjes die een studiebeursje kreeg

 

Meisjes

 

Meisjes uit arme families worden gesteund met studiebeursjes zodat zij de extra schoolkosten kunnen betalen en naar school kunnen gaan.

Extra schoolkosten bestaan uit de verplichte uniformen, schoenen, schoolmateriaal, en vervoerskosten. Het onderwijs dat door de staat betaald wordt is vaak onvoldoende van kwaliteit om vervolgonderwijs te kunnen volgen. Daarom zijn extra lessen nodig. Die kunnen met behulp van het studiebeursje betaald worden.

Bovendien sparen de meisjes maandelijks een klein bedrag. Met een studiebeursje krijgen zij de kans om Thuis een Toekomst op te bouwen.

Voor 7,50 euro per maand kan S2T een meisje een beursje geven.

 

KiCoBa, OBC junior, De Ratel en het Elzendaalcollege en een aantal donateurs helpen ons daarbij al. Er zijn nog meer meisjes die een beursje hard nodig hebben!

Wat gebeurde er de laatste tijd?

Januari 2016

Tijdens het bezoek van onze voorzitter aan Sri Lanka was er ook een bijeenkomst van de meisjes.

Zoals gebruikelijk presenteerden zij zich goed met zang en dans. En amuseerden zij zich prima.

December 2015

Het schooljaar is afgelopen. Een aantal meisjes heeft het O(rdinary) level gehaald. Dit is het niveau dat zij rond hun 15e -16e jaar bereikt moeten hebben. Slagen ze, dan kunnen ze door naar het A(dvanced) level. Hun ouders kunnen dat niet betalen. Met een beursje moet het lukken.

 

December 2014

KiCoBa heeft S2T in de mogelijkheid gesteld aan nog 10 meisjes een studiebeursje te geven. Er zijn nu 30 meisjes met een beursje.

Hieronder een foto van een paar van de gelukkigen!