Nieuws

Nieuws

December 2018


Mededeling

Het onverwachte overlijden van Fr Ranjith heeft tot gevolg dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met zijn opvolgers. In januari gaat de voorzitter van S2T naar Sri Lanka. Dit biedt de mogelijkheid om goede afspraken voor de toekomst te maken.

Oktober 2018


Fr Ranjith de Mel overlijdt onverwachts.


Hij wordt onder zeer grote belangstelling begraven in Anuradhapura.

Hij was de drijvende kracht achter het jongenshuis, de schoolbeursjes en de selfhelp-projecten.

Daarnaast zette hij zich in voor de jeugd in het algemeen.

We zullen hem ontzettend missen.

SEPTEMBER 2018


Er blijken zulke grote problemen te zijn om het het jongenshuis te bekostigen, dat er nagedacht wordt over het onderbrengen van jongens bij familieleden (als ze die nog hebben) of bij pleeggezinnen. Bovendien blijken de jongens die onlangs door de voogdijraad zijn geplaatst zulke grote problemen te hebben dat ze moeilijk hanteerbaar zijn. Ze vragen heel veel extra aandacht en zorg.


Mei 2018 De zonnepanelen zijn geplaatst


De elektrarekening gaat omlaag!

Maart/april 2018 Klas 1 HAe van het Elzendaalcollege uit Boxmeer zet zich in voor S2T.


Hier gaan ze in de klas aan het werk aan posters en flyers.

20 April is de sponsorloop.

Maart 2018 Schone Maasoevers


Bij een gevoelstemperatuur van -16, met keiharde wind en een enkel sneeuwvlokje heeft een groep vrijwilligers de Maasoevers helpen schoonmaken. De opbrengst is voor S2T.

Alle medewerkers reuze bedankt!

December 2017 /januari 2018 Actie zonnepanelen.


Het jongenshuis kan met zonnepanelen op het dak de eigen elektra opwekken.  Elektra is duur in Sri Lanka en de kosten van panelen kunnen in een aantal jaar terugverdiend worden.

We zijn enorm blij dat zoveel mensen positief hebben gereageerd en hebben geholpen om het bedrag van 6000 euro bij elkaar te krijgen. We zijn er bijna!

December 2017 collecte Milsbeek


De collecte in Milsbeek heeft ruim 1000 euro opgebracht.

Milsbeek bedank!Garantie


100% van uw gift


gaat naar projecten

S2T heeft het Anbi keurmerk.rekeningnummer NL96 RABO 0148175139 ten name van S2T Milsbeek


KvK 14108008

Aanmelden voor de nieuwsbrief