Achtergrond

 

 

Garantie

 

100% van uw gift

 

gaat naar projecten

 

 

 

 

S2T heeft het Anbi keurmerk.

 

 

rekeningnummer NL96 RABO 0148175139 ten name van S2T Milsbeek

 

KvK 14108008

Waarom wil S2T leningen geven?

  • Om financiĆ«le onafhankelijkheid voor het jongenshuis te bereiken. Er zullen altijd kinderen blijven die niet thuis kunnen wonen en die geen ouders hebben die ze een toekomst kunnen geven. Er zal dus altijd (veel) geld nodig zijn om deze kinderen te helpen. Dat betekent dat een kinderhuis altijd een beroep zal moeten blijven doen op donoren en altijd afhankelijk zal blijven van de bereidwilligheid van anderen. Wat zou nu mooier zijn dan een kinderhuis met eigen inkomsten, zodat het (op termijn) financieel onafhankelijk kan worden? S2T wil de rente die voor de selfhelp-projecten wordt betaald, ten goede laten komen aan het jongenshuis.
  • Om meer ouders in staat te stellen zelf hun kinderen een thuis en een toekomst te geven. Veel ouders slagen er niet in genoeg te verdienen om hun kinderen een goede toekomst te bieden. Met behulp van een lening kunnen zij een klein bedrijfje opzetten waarmee ze wat extra verdienen zodat dat wel gaat lukken. Uiteraard moeten de leningen terug betaald worden, zodat anderen aan de slag kunnen. Door het betalen van rente helpen zij het jongenshuis.
  • Om alleenstaande ouders te helpen zelf hun kinderen op te voeden door ze aan passend werk te helpen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat alleenstaande moeders (of soms ook vaders) niet in staat zijn om hun kinderen thuis op te voeden omdat ze niet in staat zijn genoeg te verdienen als ze werk en zorg moeten combineren of niet voldoende voor huin kinderen kunnen zorgen als ze de hele dag weg zijn om te werken. Thuiswerk (bijvoorbeeld naaiwerk) kan een oplossing zijn in zulke situaties.

 

 

Hierboven: Selfhelp-projecten juni 2013

Selfhelp achtergrond