Jongens

Jongens


Helaas zijn er altijd kinderen die om wat voor reden ook, niet thuis kunnen opgroeien. Daarom helpt S2T een kinderhuis waarin jongens een thuis en een toekomst kunnen krijgen Hun leeftijd ligt tussen de 6 en 16 jaar.


Op termijn gaat het jongenshuis dicht. Er is voor een aantal jongens al een oplossing gevonden. Zij wonen nu bij een familielid, behouden begeleiding vanuit het huis en krijgen enige financiële ondersteuning. De voogdijraad houdt toezicht. Niet alleen de benodigde financïen ontbraken om het huis open te houden, maar ook de belasting voor de begeleiders werd te groot.


Sinds jaar en dag de begeleidsters van de jongens.

De beleidsters zorgen ook voor extra hulp bij huiswerk en helpen zo nodig, leerachterstanden weg te werken.

De jongens gaan naar de dorpsschool vlakbij.

Februari 2019

Er staan grote veranderingen op stapel voor de jongens. Op termijn gaat het huis sluiten.

Een aantal oudere jongens is al bezig met een beroepsopleiding, die zij grotendeels intern bij een bedrijf volgen. Voor hen verandert er weinig. Zij houden hun begeleiding en kunnen hun opleiding voltooien.

De linker volgt de koksopleiding en de rechter wil kelner worden.

Een aantal jongens heeft men kunnen onderbrengen bij familie. Hun oude begeleidsters gaan regelmatig langs om te zien hoe het met hen gaat. Zij krijgen financiële steun voor de schoolkosten en eventuele medicijnen en medische zorg. Mocht er iets niet goed gaan, dan kan de Voogdijraad ze terugplaatsen in het jongenshuis. 


Het grootste probleem vormen de jongens die helemaal geen familie hebben en voor wie dus een oplossing gezocht moet worden in een ander tehuis. Hun begeleidsters maken zich hier ook grote zorgen over. Hun betrokkenheid is de beste garantie voor een goede oplossing, maar makkelijk zal het niet zijn. Voorlopig blijven zij dus nog in het huis. 

Februari 2018 Huisje voor jongens tussen de 16 en 18 jaar.

Na hun 16e gaan de jongens meestal het huis uit en een beroepsopleiding volgen of studeren. De overgang is groot: van het huis naar zelfstandig wonen. Met behulp van Charitas Sri Lanka is er nu een huisje gebouwd waar de jongens met begeleiding vanuit het huis kunnen gaan wonen.

Het huisje is klaar maar er staat nog niets in helaas!Garantie:


100% van uw gift


gaat naar projecten

S2T heeft het Anbi keurmerk.rekeningnummer NL96 RABO 0148175139 ten name van S2T Milsbeek


KvK 14108008

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Contact

tel:0620442376