Nieuws

Contact

tel:0620442376

Nieuws

Eind augustus 2019

Het jongenshuis is leeg. De laatste jongens zijn van de week overgeplaatst naar een ander kindertehuis of vertrokken naar familieleden die de zorg op zich hebben genomen.

Het was een moeilijk afscheid, zowel voor de jongens als voor hun begeleidsters, die de jongens de komende tijd regelmatig zullen opzoeken om ze te blijven begeleiden.

afscheid 1
afscheid 4
afscheid 3
afscheid 2

Augustus 2019


Manoj verzorgt een uitje in de schoolvakantie voor de kinderen van Miridiya.

AUG 2019 7
AUG 2019 6
AUG 2019 5
AUG 2019 4
AUG 2019 3
AUG 2019 1

Half juni Sun 4 Kids

Een kreupele ezel ...... lees meer

Mei 2019

De verhoudingen in Sri Lanka blijven erg gespannen. Bij tijden is er nog een avondklok en worden de sociale media geblokkeerd. De scholen gaan weer open, maar veel mensen durven hun kinderen niet naar school te sturen. 

Juni 2019

Wij zijn blij ons nieuwe bestuurslid te kunnen voorstellen: Sandra Bouwman uit Gennep.Zij komt ons ondersteunen m.n. op het gebied van PR en het onderhoud van de website.

Welkom Sandra, en vast hartelijk bedankt namens de kinderen in Sri Lanka!

puja 13
puja 2
puja 11
puja 3
puja 5
puja 1
puja 4
puja 10

Mei 2019 Vesakha Puja

is de dag waarop de Boedhisten de geboorte, de verlichting en het heengaan van Boeddha herdenken. Deze dag valt op volle maan in april, mei of juni. Dit feest dat ook in Sri Lanka volop wordt gevierd , was voor Manoj aanleiding om met 80 kinderen uit de vissersdorpen rond Polonnaruwa lampionnen te gaan maken.

Zie hier het resultaat!

April 2019

Met afschuw hebben wij de berichten over de aanslagen in Sri Lanka gevolgd.

Onze medewerkers en de kinderen zijn gezond, maar in hun familie is wel een slachtoffer.

Wij zijn ervan overtuigd dat werken met groepen kinderen met verschillende godsdiensten en achtergronden essentieel is en hopelijk op termijn voor meer onderling begrip kan zorgen.

April 2019

De grote sponsorwandeling van Hetty, Pascal en Honoré Virun is gestart: lees meer

April 2019

Samen met onze vrijwilligers heeft S2T geholpen de Maasoevers schoon te maken. In de plaatselijke krant verscheen dit artikeltje.

Maart 2019

Niet alleen in Nederland wordt er plastic en andere rommel opgeruimd. Ook Miridiya maakt met een groep jeugdleden de omgeving schoon. Dit gebeurt in het kader van de milieu educatie en dat is ook in Sri Lanka geen overbodige luxe!

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maart 2019 Eerste Watty waterfilter geïnstalleerd.

Het drinkwater is in de omgeving van Polonnaruwa vervuild door het gebruik van Round-up en veroorzaakt grote nierproblemen bij de gebruikers. Daarom is er in een van de dorpjes een filter geïnstalleerd. De bewonders kunnen nu voor de normale prijs goed drinkwater krijgen. Het filter wordt terugbetaald en daarna kan een ander dorpje een filter krijgen.


Op de foto's is de ceremonie, die men heeft gehouden bij het in werk stellen van de filters, te zien.

Manoj neemt een eerste slok en de eerste flessen worden verkocht.
Garantie:


100% van uw gift


gaat naar projecten

S2T heeft het Anbi keurmerk.rekeningnummer NL96 RABO 0148175139 ten name van S2T Milsbeek


KvK 14108008

Maart 2019

Het beleidsplan 2019 en het jaarverslag 2018 zijn op deze site gepubliceerd.

Voor het beleidsplan klik hier

Voor het jaarverslag klik hier

Februari 2019 Bezoek aan Sri lanka


De voorzitter heeft het jongenshuis en alle projecten in Sri Lanka bezocht. Het was het eerste bezoek na de dood van Father Ranjith, de spil van de organisatie in Sri Lanka. Het bleek al snel dat er de nodige onduidelijkheid was ontstaan over de wijze waarop hij alles organiseerde. Het plaatselijke bestuur van de Christu Shanti Foundation heeft alles op alles gezet om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven en alle projecten goed door te laten lopen. Er is heel veel werk verzet tussen eind oktober en half januari. Daardoor was het mogelijk gezamenlijk de puntjes op de i te zetten en organisatorisch alles goed op een rijtje te krijgen.


De belangrijkste veranderingen zijn:

1. Op termijn gaat het jongenshuis dicht. Er is voor een aantal jongens al een oplossing gevonden. Zij wonen nu bij een familielid, behouden begeleiding vanuit het huis en krijgen enige financiële ondersteuning. De voogdijraad houdt toezicht. Niet alleen de benodigde financïen ontbraken om het huis open te houden, maar ook de belasting voor de begeleiders werd te groot.

2. Het onderwijsproject van studiebeursjes voor meisjes wordt gecontinueerd. Het is een prachtig project dat kinderen de mogelijkheid biedt om het maximale uit hun schooltijd te halen en goed opgeleid de arbeidsmarkt op te gaan.

3. De selfhelp-projecten rond Polonnaruwa lopen goed. In andere gebieden minder. Het besluit is gevallen om alle projecten in de buurt van Polonnaruwa te concentreren. omdat daar de beste begeleiding voor de projecten te regelen is.


Het bezoek heeft voor de nodige duidelijkheid gezorgd en we hebben er alle vertrouwen in dat de organisatie zo volledig op orde is.