S2T Jaarverslag 2019

 S2T Jaarverslag 2019

 

Bezoek aan Sri Lanka

In januari 2019 heeft Marc Bouwman, voorzitter van S2T, met zijn vrouw een bezoek gebracht aan Sri Lanka. Tevens waren drie bestuursleden van Suwa Setha Nederland (SSN) , dat bij veel dezelfde projecten betrokken is, aanwezig. Er waren verschillende ontmoetingen tussen de leden van de Chrtisthu Shanti Organisation (CSF), die de plaatselijke partner is en de twee Nederlandse organisaties om te bespreken hoe het verder moest nu hun voorzitter Ranjith de Mel plotseling was overleden. Het bleek dat hij de organisatie niet goed gedocumenteerd had achtergelaten, waardoor er veel vraagtekens waren. Er zijn afspraken gemaakt voor de toekomst m.n. met betrekking tot het jongenshuis. De financiële kwesties zijn doorgelopen. Met CSF is afgesproken de activiteiten rond de beursjes en selfhelp-projecten los te koppelen van CSF en de organisatie ervan over te dragen aan Manoj Silva leider van Miridiya in Polonnaruwa.  Manoj Silva verrichtte toch al het praktische werk hiervoor en wil deze taak graag op zich nemen. Met hem zijn goede afspraken gemaakt.


Sun4Kids

Bestuurslid Hetty Seesing heeft de actie Sun4Kids georganiseerd. Een sponsor wandeltocht met Pascal Rolin en zijn ezel Honoré in Spanje. De tocht kreeg veel belangstelling en heeft, ondanks dat Honoré kreupel werd en de tocht voortijdig gestaakt moest worden, een mooi bedrag op gebracht.


Maasoevers


Zoals de afgelopen jaren heeft ook dit jaar een groep vrijwilligers S2T geholpen bij het schoonmaken van de Maasoevers. Dit is een project van de gemeente Gennep. Verenigingen en stichtingen krijgen een vergoeding van een paar honderd euro als ze met een groep aan deze actie meedoen.

Het jongenshuis


Het jongenshuis is in september 2019 gesloten. De Voogdijraad heeft een plek gezocht  voor de jongens, die niet bij familie geplaatst konden worden. Deze jongens behouden begeleiding vanuit het huis en zo nodig financiële ondersteuning voor school- en medische kosten. S2T bekostigt deze begeleiding.

Studiebeursjes

De beursjes in de omgeving van Polonnaruwa werden ook dit jaar door Manoj Silva, onze steun en toeverlaat ter plaatse, gegeven en begeleid. Hij controleert de schoolprestaties en hoe het geld door de kinderen is besteed. Dit jaar hebben, nu het jongenshuis gesloten is en er dus relatief weinig jongens door S2T geholpen worden, ook jongens een beursje gekregen. Het aantal beursjes bedraagt nu ruim 50.

 

De Selfhelp-projecten


Door de dood van Father Ranjith de Mel liep een flink aantal projecten in zijn woonomgeving slecht omdat de mensen zich na zijn dood niet geroepen voelen verder af te betalen. Manoj Silva is dit jaar hard bezig geweest nog zoveel mogelijk geld terug te halen uit deze projecten. De selfhelp in de omgeving van Polonnaruwa loopt aanmerkelijk beter. De renteopbrengsten van de projecten zijn dit jaar naar Miridiya gegaan. In de loop van 2019 heeft Manoj een aantal nieuwe leningen in het kader van de selfhelp uitgegeven in de omgeving van Polonnaruwa. Het aantal projecten is dit jaar ongeveer gelijk gebleven.


Watty Waterfonds


In maart en april zijn de eerste twee waterfilters geplaatst. De werkwijze is als volgt: iemand in een dorpje krijgt de lening voor het filter. De dorpelingen kopen het gezuiverde water voor dezelfde prijs als de overheid water verkoopt. Daarmee kan de lening terugbetaald worden. Er wordt een klein beetje opzij gelegd  voor onderhoud aan de filters. Er is inmiddels geld beschikbaar voor meer waterfilters. Die zullen in 2020 geplaatst worden.

Collecte


S2T heeft van de gemeenste Gennep toestemming gekregen om een collecte voor een waterfilter te houden in Milsbeek in de maand december. De opbrengst was ruim 950 euro.

 

Reis naar Sri Lanka van Kiwanis uit België


In januari 2019 hebben de Kiwanis een bezoek gebracht aan Sri Lanka, het jongenshuis en de projecten van Miridiya in Polonnaruwa. De voorzitter en zijn vrouw waren daarbij aanwezig en konden verdere uitleg geven. De Kiwanis zijn op een boottochtje, een kleine dansvoorstelling  en een maaltijd onthaald bij het centrum van Miridiya. Zij waren enthousiast over hun bezoek en over wat ze gezien hebben en hebben S2T later in het jaar met een nieuwe donatie geholpen.

 

Bestuur


Dit jaar is Sandra Lotz toegetreden tot het bestuur van S2T. Per december 2019 heeft penningmeester Joop Verpaalen na 5 jaar zijn functie neer gelegd.


Samenwerking S2T en Suwa Setha Nederland


Dit jaar is er op verzoek van SSN overleg geweest over nadere samenwerking tussen S2T en SSN. Leden van de beide besturen hebben met elkaar overlegd en besloten komend jaar na te gaan hoe die nauwere samenwerking eruit moet gaan zien.

Steun ons en doneer

op 

 NL96 RABO 0148175139 S2T Milsbeek

of

NL 56 RABO 0302052003 Suwa Setha Nederland SchoonebeekWij garanderen dat 100% van uw gift naar de projecten gaat!


S2T: KvK 14108008; SSN: KvK 41002034    email     Privacy statement