SSN Jaarverslag 2019


Jaarverslag 2019                       

 

Gehonoreerde aanvragen 2019

Ondersteuning schooltjes:
In Maggona (3 schooltjes) en Kala Oya (1 schooltje) hebben we in 2019 bijgedragen aan salarissen van enkele kleuterleidsters en onderwijsmateriaal. (ca. € 2200,-)

Studiefondsen: In het meisjeshuis van Ratnapura helpen we met de “extra classes”: lessen Engels en wiskunde voor de meisjes.(€ 1100,-).
In Kondagammulla hielp Anuradha de kinderen uit het jongenshuis en uit het dorp met een huiswerkklasje.(€ 600,-)
Het jongenshuis is gesloten, maar we blijven de kinderen volgen en ondersteunen.

In de regio Polonnaruwa geven we uitgebreide ondersteuning aan 25 kinderen uit arme gezinnen.
Opnieuw kregen 200 kinderen aan het begin van het schooljaar een pakket met schoolmateriaal. Voor het uitdelen van deze pakketten werd een 2-daagse ontmoeting georganiseerd om elkaar d.m.v. allerlei programma’s te leren kennen.
Manoj Silva begeleidt de kinderen met een studiefonds. Elke maand bezoekt hij de kinderen, volgt hun voortgang en helpt zo nodig ook de gezinnen. (ca. € 4500,-, incl. 4e kwartaal 2018).

Huizenproject:
In 2019 hebben we weer kunnen helpen bij het bouwen van 5 huisjes voor gezinnen die geen of nauwelijks onderdak hadden. (€ 2500,-)
Dit kon gebeuren o.a. door de bijdrage van de Welkomkerk in Rockanje, die voor dit doel “eetavondjes” organiseert.

Individuele ondersteuning:
Enkele (inmiddels volwassen) adoptiekinderen in Nederland steunen hun familie in Sri Lanka. (€ 500,-)

Financieel verslag

Projectrekening 2019
Hieronder treft u een overzicht van de inkomsten en uitgaven over het jaar 2019 aan. De totale inkomsten op de projectrekening bedroegen in 2019 € 13.682,90; een groei t.o.v. 2018.

Een gedeelte van de projectgelden voor 2020 is eind 2019 overgemaakt naar Sri Lanka.

Door alle bijdragen van de vaste sponsors, de giftgevers, de kerken en de subsidie van de gemeente Ooststellingwerf was het weer mogelijk dat we tal van kinderen konden helpen met studie en/of onderdak.

De boeken zijn gecontroleerd door de heer H.Schipper, een vaste sponsor van onze stichting.

Organisatierekening 2019

Ook dit jaar zijn alle giften voor 100 % aan de projecten besteed.
De kosten die we voor de organisatie maken  (bankkosten en portokosten) worden betaald uit een potje dat in het verleden is gevoed door verkoop van spulletjes, door renteopbrengsten en door giften speciaal bestemd voor de organisatie.

 

SUWA SETHA NEDERLAND is een ANBI-instelling, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar! (RSIN 816638986)

Kamer van Koophandel:  nr. 41002034


RABOBANK: NL56 RABO 0302 0520 03

t.n.v. Stichting Suwa Setha Nederland Schoonebeek


Postadres: Wouwstraat 54, 9404 BW Assen

E-mail:    secretaris@s2t-srilanka.nl
Website: www.s2t-srilanka.nl/suwa-setha-nederland/index.html

 


RABObank: NL 56 RABO 0302052003

INGbank: NL 94 INGB 0002045028

ten name van Stichting SUWA SETHA Nederland Schoonebeek

KvK Noord-Nederland 41002034