Beleidsplan

Contact

tel:0620442376

Beleidsplan 2019

S2T Sri Lanka heeft de volgende doelen:


 1. Het jongenshuis, dat gesloten gaat worden, willen wij in deze fase blijven steunen. Onze bedoeling is ervoor te zorgen dat de jongens op de voor hun best mogelijke plek terecht komen en begeleiding krijgen zowel maatschappelijk als financieel, zodat ze naar school kunnen gaan en gezond kunnen blijven.
 2. Het aantal meisjes met een studiebeursje willen we dit jaar op 40 houden. Dat is een aantal dat voor de begeleiders te overzien is en voor S2T financieel haalbaar is.

 3. S2T wil mensen helpen een bedrijfje op te zetten of uit te breiden. In de self-helpprojecten worden door middel van leningen kleine economische activiteiten gestimuleerd. De rente die op de leningen wordt geheven, kwam ten goede aan het jongenshuis. De resterende tijd dat het jongenshuis nog open is, zal dit bedrag door S2T gecompenseerd worden, omdat de rente vanaf 2019 ten goed komt aan het werk van Miridiya .
  Vanaf 2019 zullen nieuwe projecten uitsluitend in de omgeving van Polonnaruwa gestart worden. Dit is voor de begeleiders makkelijker en minder kostbaar.

 4. Komende jaren willen we proberen waterfilters in de vissersdorpjes te plaatsen, zodat de mensen geen last meer hebben van het met zware metalen vervuilde drinkwater als gevolg van het gebruik van Round-up, dat inmiddels verboden lijkt te zijn.
  Hiervoor wordt het “Watty waterfonds” opgericht.


Om deze doelstellingen te bereiken hebben wij geld nodig

 • Een groep vaste donateurs is daarbij onontbeerlijk. We dragen onze ideeën uit door middel van onze website, een pagina op Facebook, Instagram en nieuwsbrieven. Daarmee hopen wij geïnteresseerden tot donateurs te maken.
 •  We betrekken waar mogelijk scholen bij ons werk, geven voorlichting en ontvangen steun uit de opbrengsten van hun activiteiten.
 • Daarnaast proberen we serviceclubs zoals de Lions, Kiwanis of de Ronde Tafel te bewegen ons te steunen en benaderen wij fondsen.
 • Door verkoop van boeken of andere artikelen proberen we wat extra geld binnen te krijgen.
 • In 2019 willen wij opnieuw een collecte houden in Milsbeek.


Van de gelden die wij ontvangen mag niets worden uitgegeven aan de organisatie.
Dat kan worden gerealiseerd doordat de onkosten op vrijwillige basis worden gedragen door leden van het bestuur. Eén van de bestuursleden garandeert dit.

Voor een correcte uitvoering van het werk is een goede administratie noodzakelijk. Daarbij geldt onder meer het volgende.


 •  S2T voert een deugdelijke administratie en legt jaarlijks verantwoording af.
 •  In de administratie worden alle inkomsten, kosten en uitgaven verantwoord.
 • De administratie zal gratis worden gecontroleerd door Accountantskantoor Peulen te Venlo. Deze controle wordt gepubliceerd bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).
 • De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.Aanmelden voor de nieuwsbrief
Garantie:


100% van uw gift


gaat naar projecten

S2T heeft het Anbi keurmerk.rekeningnummer NL96 RABO 0148175139 ten name van S2T Milsbeek


KvK 14108008