Donaties


Steun geven aan S2T kan op verschillende manieren:

Financieel :

  1. Met een incidentele  bijdrage
  2. Met een maandelijkse bedrag naar keuze voor de jongens   
  3. Met een maandelijkse bijdragevan 7,50 euro  voor een meisje
  4. Met een bijdrage voor een van de selfhelp-projecten. Vermeld in dat geval het project van uw keuze.


In alle gevallen maakt u het bedrag over op


 rekeningnummer NL96 Rabo 0148175139 ten name van S2T Milsbeek.


Ook andere hulp kunnen we goed gebruiken. We zoeken nog vrijwilligers   op verschillende terreinen. Voelt u daarvoor  bel  (0651351097) of mail ons.


 

S2T garandeert dat iedere cent die binnenkomt naar een van de projecten gaat.


 

Het bestuur, noch enige andere medewerker, ontvangt een vergoeding.

Kosten (bank, site enz) worden door een lid van het bestuur betaald.


 

S2T heeft het ANBI keurmerk


 

 

Een belangrijke voorwaarde voor het aftrekken van een  gift is dat u deze gift moet doen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

S2T heeft de ANBI status.


Kijk voor de aftrekbaarheid  van giften op de site van de belastingdienst
 


Aanmelden voor de nieuwsbrief

DonatiesGarantie:


100% van uw gift


gaat naar projecten

S2T heeft het Anbi keurmerk.rekeningnummer NL96 RABO 0148175139 ten name van S2T Milsbeek


KvK 14108008