Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018


Net zoals de afgelopen jaren, heeft ook dit jaar een groep vrijwilligers S2T geholpen bij het schoonmaken van de Maasoevers. Dit is een project van de gemeente Gennep. Verenigingen en stichtingen krijgen een vergoeding als ze met een groep meedoen aan deze actie.

Elzendaalcollege


In 2018 heeft opnieuw een brugklas van het Elzendaalcollege uit Boxmeer een sponsorloop gehouden voor S2T.


Zonnepanelen


De zonnepanelen zijn in maart 2018 op het jongenshuis geplaatst.

Dood Father Ranjith de Mel


De onverwachte dood van Father Ranjith de Mel was een grote schok Wij gedenken hem als een bevlogen organisator van allerlei projecten voor de armen en vooral voor de jeugd van Sri Lanka.

Met zijn dood viel de spil van de organisatie ter plekke, de Christu Shanti Foundation (CSF), weg en het heeft veel energie gekost de organisatie weer goed te laten functioneren. De inzet van hun bestuursleden was groot.

Om ter plekke mee te kunnen denken en werken is voor januari 2019 een bezoek aan Sri Lanka gepland door onze voorzitter, Marc Bouwman.

Het jongenshuis


Het jongenshuis kampt al jaren met financële problemen. De eisen die de Voogdijraad stelt aan het aantal begeleiders brengen hoge kosten met zich mee. Daarnaast is er sprake van inflatie terwijl de inkomsten van het huis niet toenemen. Men slaagt er niet meer in lokale donoren te vinden. Bovendien is de politiek van de regering er inmiddels op gericht zoveel mogelijk kinderen bij familieleden onder te brengen.

De begeiders hebben het steeds zwaarder doordat nieuwe jongens meer problemen hebben en moeilijker te hanteren zijn.

Het resultaat is dat de CSF-bestuurders de beslissing hebben genomen het huis op termijn te sluiten: vermoedelijk per augustus 2019. In de tussentijd wordt gezocht naar een goede plek voor de jongens. Eind 2018 is dat voor 10 jongens gelukt. Zij behouden begeleiding vanuit het huis en financiële ondersteuning voor school-en medische kosten. S2T wil helpen deze afbouwfase zo goed mogelijk te laten verlopen.


Selfhelp-projecten


Zoals alle jaren zijn er projecten die vlot afbetaald en afgerond worden, maar ook projecten waar Manoj flink achteraan moet. Het aantal projecten dat nu loopt, ca 70, is het maximum dat begeleid kan worden. 

De rente op deze projecten is dit jaar naar het jongenshuis gegaan. In de loop van het jaar zal daar een nieuwe bestemming aan gegeven worden.


Reis naar Sri Lanka van Kiwanis uit België gepland


Nadat zij een mooie bijdrage voor de zonnepanelen en de beursjes hadden gegeven, wilden de Kiwanis graag ter plekke gaan kijken. Zij zullen in januari 2019 een bezoek aan onze projecten gaan brengen.


Bestuur


Er is nog een plek vrij in ons bestuur voor een enthousiaste meedenker en -werker.Ranjith de Mel

Steun ons en doneer

op 

rekeningnummer NL96 RABO 0148175139 S2T Milsbeek


Wij garanderen dat 100% van uw gift naar de projecten gaat!


KvK 14108008    email   tel 06 20442376   Privacy statement