SSN

De projecten van SSN op de kaart


Algemene Informatie


Stichting Suwa Setha Nederland (SSN) helpt kinderen op weg naar een betere toekomst.

SSN, Suwa Setha Nederland, is opgericht in 1983. SUWA SETHA betekent (in Sri Lanka) “GEZONDHEID en GELUK”.
De eerste projecten waren gericht op ondersteuning van enkele kindertehuizen, een tehuis voor gehandicapten en een paar kleuterschooltjes.

Daarna zijn er vele projecten gevolgd: onder meer de bouw van een kindertehuis in Kodagammulla, hulp aan een vissersdorp aan de oostkust van Sri Lanka dat zwaar getroffen was door de tsunami van 2004, hulp bij het organiseren van bijlessen aan schoolkinderen, programma’s voor teeners en jong volwassenen, een jongerencentrum in Kalawewa en een jaarlijks programma om huisjes te bouwen voor daklozen.

Momenteel steunt SSN naast de bouw van huisjes nog kleuterscholen in Magonna en Kala Oya, studiehulp in een meisjestehuis in Ratnapura, en samen met S2T de onderwijsprojecten en de landbouwprojecten rond Polonnaruwa.


SSN is een kleine particuliere organisatie die uitsluitend werkt met vrijwilligers, zowel in Nederland als op de projecten. Daarom de volgende garantie:

100% van uw GIFT wordt daar besteed!DoelstellingHet geven van steun aan kinderen in ontwikkelingslanden, voornamelijk in Sri Lanka. In principe dient de steun structureel te zijn, d.w.z. dat men door hulpverlening in staat gesteld wordt te bouwen aan de eigen toekomst, zonder afhankelijkheid of inmenging van derden.


Waarom doet SSN dat?


Omdat de bestuursleden ervan overtuigd zijn, dat zij medeverantwoordelijk zijn voor een stukje gerechtigheid in deze wereld.


Hoe doet SSN dat?Door rechtstreekse kontakten met de mensen in het veld. Zij kennen de situatie als geen ander. Ze kijken niet naar ras en/of geloof, maar steunen daar waar nodig is.


Hoe krijgt SSN steun?


Van onze vaste sponsors, die maandelijks een afgesproken bedrag overmaken. Met een kleine bijdrage per maand hept u het een kind (weer) onderwijs te volgen. Door middel van acties door diverse groeperingen uit onze samenleving, soms doelgerichte subsidies van de overheid en bijdragen uit het bedrijfsleven, kunnen wij vaak grotere, éénmalige projecten financieren.


Verantwoording


Elk jaar wordt er een jaarverslag met financiële verantwoording verzonden aan ieder die SSN steunt.


RABObank: NL 56 RABO 0302052003

INGbank: NL 94 INGB 0002045028

ten name van Stichting SUWA SETHA Nederland Schoonebeek

KvK Noord-Nederland 41002034