Suwa Setha NL


Algemene Informatie


Stichting Suwa Setha Nederland (SSN) helpt kinderen op weg naar een betere toekomst.
In 1983 is SSN opgericht en trekt zich sindsdien het lot aan van vele kinderen die moeten opgroeien onder vaak slechte omstandigheden.
SUWA SETHA betekent (in Sri Lanka) “GEZONDHEID en GELUK”.
SSN is een kleine particuliere organisatie die uitsluitend werkt met vrijwilligers, zowel in Nederland als op de projecten. Daarom de volgende garantie:

100% van uw GIFT wordt daar besteed!


DoelstellingHet geven van steun aan kinderen in ontwikkelingslanden, voornamelijk in Sri Lanka. In principe dient de steun structureel te zijn, d.w.z. dat men door hulpverlening in staat gesteld wordt te bouwen aan de eigen toekomst, zonder afhankelijkheid of inmenging van derden.


Waarom doet SSN dat?


Omdat de bestuursleden ervan overtuigd zijn, dat zij medeverantwoordelijk zijn voor een stukje gerechtigheid in deze wereld.


Hoe doet SSN dat?Door rechtstreekse kontakten met de mensen in het veld. Zij kennen de situatie als geen ander. Ze kijken niet naar ras en/of geloof, maar steunen daar waar nodig is.


Hoe krijgt SSN steun?


Van onze vaste sponsors, die maandelijks een afgesproken bedrag overmaken. Al voor Є. 5,-- per maand maakt u het een kind mogelijk (weer) onderwijs te volgen. Door middel van acties door diverse groeperingen uit onze samenleving, soms doelgerichte subsidies van de overheid en bijdragen uit het bedrijfsleven, kunnen wij vaak grotere, éénmalige projecten financieren.


Verantwoording


Elk jaar wordt er een jaarverslag met financiële verantwoording verzonden aan ieder die SSN steunt.

De projecten van SSN op de kaart


RABObank: NL 56 RABO 0302052003

INGbank: NL 94 INGB 0002045028

ten name van Stichting SUWA SETHA Nederland Schoonebeek

KvK Noord-Nederland 41002034