Suwa Setha Bestuur

STICHTING SUWA SETHA NEDERLAND (SSN)

 

Voorzitter:

Marc Bouwman

Langstraat 93

6596 BM MILSBEEK                   tel: 0651351097

 

Secretaris:
Jan Folkerts
Wouwstraat 54
9404 BW ASSEN                        tel. 0592-869531

                             

Penningmeester:

Bouko de Groot

Sieversmaat 15

7761 GA SCHOONEBEEK         tel.: 0524‑532228

 

Overige bestuursleden:

Hetty Seesing Nijmegen

Isabel Bomers Milsbeek


Website


 

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland,

onder nr.: 41002034.

 

 

De stichting is een ANBI-instelling, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar!

 

 

 

 

RABOBANK: NL56 RABO 0302 0520 03

ING:                 NL94 INGB 0002 0450 28

t.n.v. Stichting Suwa Setha Nederland Schoonebeek

 


 

Suwa Setha heeft het ANBI certificaat.


RABObank: NL 56 RABO 0302052003

INGbank: NL 94 INGB 0002045028

ten name van Stichting SUWA SETHA Nederland Schoonebeek

KvK Noord-Nederland 41002034