Suwa Setha Bestuur

STICHTING SUWA SETHA NEDERLAND (SSN)

 

Voorzitter:

Dennis Wobbes

Waardeel 38

9531 ED BORGER                       tel.: 0599‑239420

 

Secretaris:
Jan Folkerts
Wouwstraat 54
9404 BW ASSEN                         tel. 0592-869531

                             

Penningmeester:

Bouko de Groot

Sieversmaat 15

7761 GA SCHOONEBEEK            tel.: 0524‑532228

 

Overige bestuursleden:

Peter en Marita  Bonthond-Koch    tel.: 0516‑422715

Corrie de Groot-de Boer

 

Website: www.suwasetha.nl

 

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland,

onder nr.: 41002034.

 

 

De stichting is een ANBI-instelling, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar!

 

 

 

 

RABOBANK: NL56 RABO 0302 0520 03

ING:                 NL94 INGB 0002 0450 28

t.n.v. Stichting Suwa Setha Nederland Schoonebeek

 


 

Suwa Setha heeft het ANBI certificaat.


RABObank: NL 56 RABO 0302052003

INGbank: NL 94 INGB 0002045028

ten name van Stichting SUWA SETHA Nederland Schoonebeek

KvK Noord-Nederland 41002034