Selfhelp


Selfhelp-projecten

Wat zijn selfhelp-projecten?

Bij selfhelp-projecten worden kleine leningen gegeven.

S2T helpt sinds november 2011 kleine ondernemers in Sri Lanka die geen lening kunnen krijgen van een gewone bank.

Het geld investeren zij in een economische activiteit waarmee zij hun positie kunnen verbeteren.

Het idee hierachter is dat het voor (het gevoel van eigenwaarde van) mensen altijd beter is als ze voor zichzelf kunnen zorgen en aan hun eigen toekomst kunnen bouwen in plaats van afhankelijk te zijn van giften.


Help S2T en SSN om meer mensen een lening te geven, zodat zij hun kinderen een thuis en een toekomst kunnen geven!

Stort uw bijdrage onder vermelding van het project dat u wilt steunen.

Hieronder: vrouwen die een lening hebben gekregen

Waarom willen S2T en SSN leningen geven?


  • Om meer ouders in staat te stellen zelf hun kinderen een thuis en een toekomst te geven. Veel ouders slagen er niet in genoeg te verdienen om hun kinderen een goede toekomst te bieden. Met behulp van een lening kunnen zij een klein bedrijfje opzetten waarmee ze wat extra verdienen zodat dat wel gaat lukken.
  • Om alleenstaande ouders te helpen zelf hun kinderen op te voeden. In de praktijk komt het regelmatig voor dat alleenstaande moeders (of soms ook vaders) niet in staat zijn om hun kinderen thuis op te voeden. Ze kunnen niet genoeg verdienen als ze ook thuis voor de kinderen moeten zorgen. Als ze wel de hele dag weg zijn om te werken is er onvoldoende zorg voor de kinderen. Thuiswerk (bijvoorbeeld naaiwerk) kan een oplossing zijn in zulke situaties.

2023 januari

De selfhelp blijft geconcentreerd rond Polonnaruwa en wordt alleen aan leden van Miridiya gegeven.

Manoj kent de mensen en weet dus wie het meeste baat bij een lening heeft. Er staan ook meerdere mensen garant voor een lening.

Deze vrouw heeft een cursus naaien gevolg en krijgt nu een lening voor een naaimachine.