2024 Beleidsplan S2T en SSN

Beleidsplan 2024De doelstelling van S2T en SSN is om kinderen te helpen een veilig thuis te hebben en een goede toekomst op te bouwen.

 

We proberen dit doel op verschillende manieren te bereiken. Allereerst door kinderen in armoedige omstandigheden met een maandelijks beursje te steunen zodat ze de middelen hebben om naar school te gaan. Daarnaast krijgen ca 500 kinderen een studiepakket.

We ondersteunen Miridiya, een organisatie die ouders en kinderen leert hoe zij aan goede voeding, schoon water en een dak boven hun hoofd kunnen komen. Zelfredzaam worden is hierbij het uitgangspunt. Ook komend jaar willen we het aantal “Groene Projecten”, die de voedselveiligheid direct of indirect vergroten, uitbreiden.

Bovendien steunen we hun activiteiten om de kinderen met een verschillende religieuze of etnische achtergrond te leren respectvol met elkaar om te gaan.

Indien nodig kunnen ouders een kleine lening krijgen voor activiteiten die hun gezin van een beter inkomen voorzien.
Een belangrijk deel van deze activiteiten maken deel uit van het met steun van Wilde Ganzen opgezette Driejaren Plan. We gaan jaar drie van dit plan voorbereiden en vanaf juli uitvoeren.

 

1. Onderwijs

 • Zo mogelijk uitbreiding van aantal beursjes.
 • Streven om naast de studiepakketten behorend bij de beursjes, nog ca 375 losse studiepakketten te verstrekken.
 • Bovendien willen wij enkele beursjes geven aan jongeren die naar de universiteit gaan.
 • De ondersteuning van 6 kleuterscholen wordt gecontinueerd.
 • Extra lessen aan ca 85 kinderen worden gefinancierd.
 • We ondersteunen het beroepsonderwijs dat Miridiya, onze partner in Sri Lanka, geeft. Er zullen verschillende cursussen opgezet en ondersteund worden.

2. Huisjes       

 • Wij willen zorgen dat er een aantal huisjes gebouwd kunnen worden voor en door de allerarmsten. Wij geven geld voor bouwmaterialen.

3. Watty: veilig drinkwater

 • Watty waterfonds: wij willen de continuïteit van dit fonds garanderen. De nierproblemen als gevolg van vervuild water zijn nog steeds erg groot. Gefilterd water voorkomt dat er meer zieken komen.
  Er is geld gereserveerd voor 4 grote waterfilters. Er wordt een systeem opgezet waarbij de dorpelingen voorlopig (vrijwel) gratis schoon water kunnen krijgen tot het economisch weer wat beter gaat.

4. Miridiya opbouwwerk

 • Waar mogelijk proberen we de zelfredzaamheid van de bevolking te vergroten door nieuwe projecten te ondersteunen en daarnaast projecten te steunen voor kinderen en jeugd.
 • Komend jaar willen wij helpen door marktkraampjes te geven waar mensen met een moestuin wat van de opbrengst kunnen verkopen.
 • Wij zullen het opzetten van meerdere “Healthy Foodcafé's” ondersteunen: mensen kunnen daar zelf bereide gezonde maaltijden verkopen.
 • Meerdere diepvriezers zullen worden aangekocht en visrokerijen zullen worden gebouwd en geëxploiteerd in de regentijd, zodat de vis goed bewaard kan worden en later voor een goede prijs verkocht.

5. Selfhelp-projecten: leningen voor de start van kleine bedrijfjes

 • Nieuwe projecten, gefinancierd uit de afbetalingen, worden door Miridiya aan hun leden gegund die een beroepscursus hebben gevolgd en spullen willen kopen om aan het werk te kunnen.

 

6. Ondersteuning van groene projecten van Miridiya

 • Wij ondersteunen de bestaande groene projecten, zoals de moestuin, de paddyfields en de kokospalmplantage.
 • Indien er zich mogelijkheden aandienen willen wij nieuwe groene projecten steunen.

7. Overige plannen

Indien de middelen toereikend zijn willen wij nog andere nieuwe initiatieven
ondersteunen.

Om deze doelstellingen te bereiken hebben wij geld nodig

 • Een groep vaste donateurs is daarbij onontbeerlijk. We dragen onze ideeën uit door middel van onze website, een pagina op Facebook en nieuwsbrieven. Daarmee hopen wij geïnteresseerden tot donateurs te maken.
 • We betrekken waar mogelijk scholen bij ons werk, geven voorlichting en ontvangen steun uit de opbrengsten van hun activiteiten.
 • Daarnaast proberen we serviceclubs te bewegen ons te steunen en benaderen wij fondsen.
 • We willen in 2024 met de hulp van Wilde Ganzen het Driejaren Plan voortzetten


100% van de donaties gaat naar Sri Lanka!
Van de ontvangen donaties mag niets worden besteed aan de kosten van de organisatie. Deze kosten worden door een lid van het bestuur en een sponsor betaald.

Voor een correcte uitvoering van het werk is een goede administratie noodzakelijk

Daarbij geldt onder meer dat:

 • S2T en SSN een deugdelijke administratie voeren en jaarlijks verantwoording afleggen,
 • in de administratie alle inkomsten, kosten en uitgaven verantwoord worden,
 • de controle van de financiële administratie extern wordt uitgevoerd; voor S2T en SSN door de Schipper,
 • de bestuursleden van de stichtingen geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden, noch een onkostenvergoeding.

S2T en SSN hebben de Anbi status en zullen dienovereenkomstig handelen.