Beleidsplan


Beleidsplan 2020

 

S2T – Sri Lanka heeft de volgende doelen:


 1. Het jongenshuis is in september 2019 gesloten. Wij willen ervoor zorgen dat de jongens die in andere huizen geplaatst zijn of intern een beroepsopleiding volgen, begeleid worden door hun oude begeleidsters. Wij geven de begeleidsters daar financieel de mogelijkheden voor.
 2. Het aantal kinderen met een studiebeursje kan dit jaar dankzij een nieuwe sponsor doorgroeien naar 60 à 65. Nu het jongenshuis gesloten is, geeft S2T niet langer alleen aan meisjes een studiebeursje, maar ook aan jongens
 3. S2T wil mensen helpen een bedrijfje op te zetten of uit te breiden. In de self-helpprojecten worden door middel van leningen kleine economische activiteiten gestimuleerd. De rente die op de leningen wordt geheven komt  ten goede aan het werk van Miridiya .
  Nieuwe projecten worden uitsluitend in de omgeving van Polonnaruwa gestart. Dit is voor de begeleiders makkelijker en minder kostbaar.
 4. We willen de komende jaren doorgaan met het plaatsen van waterfilters in de vissersdorpjes, zodat de mensen geen last meer hebben van het met zware metalen vervuilde drinkwater als gevolg van het gebruik van Round-up. Hiervoor dient het “Watty waterfonds”.
 5. Komend jaar zal overleg plaatsvinden met Suwa Setha Nederland om te bekijken hoe er nauwer samen gewerkt kan worden. De organisaties houden zichvoor een belangrijk deel bezig met dezelfde projecten.

 

 

Om deze doelstellingen te bereiken hebben wij geld nodig.


 1. Een groep vaste donateurs is daarbij onontbeerlijk. We dragen onze ideeën uit door middel van onze website, een pagina op Facebook en nieuwsbrieven. Daarmee hopen wij geïnteresseerden tot donateurs te maken.
 2. We betrekken waar mogelijk scholen bij ons werk, geven voorlichting en ontvangen steun uit de opbrengsten van hun activiteiten.
 3. Daarnaast proberen we serviceclubs zoals de Lions, Kiwanis of de Ronde Tafel te bewegen ons te steunen en benaderen wij fondsen.
 4. Door verkoop van boeken of andere artikelen proberen we wat extra geld binnen te krijgen.
 5. In 2020 willen wij opnieuw een collecte houden in Milsbeek
 6. Acties zoals die van Sun4Kids in 2019 zullen op alle mogelijke manieren ondersteund worden.
 7. Er zal verkend worden hoe S2T nauwer kan samenwerken met Suwa Setha Nederland.

 

 

Van de gelden die wij ontvangen mag niets worden uitgegeven aan de organisatie.

Dat kan worden gerealiseerd doordat de onkosten op vrijwillige basis worden gedragen door leden van het bestuur. Eén van de bestuursleden garandeert dit.

 

Voor een correcte uitvoering van het werk is een goede administratie noodzakelijk. Daarbij geldt onder meer het volgende.

 • S2T voert een deugdelijke administratie en legt jaarlijks verantwoording af.
 • In de administratie worden alle inkomsten, kosten en uitgaven verantwoord.
 • De administratie zal gratis worden gecontroleerd door Accountantskantoor Peulen te Venlo. Deze controle wordt gepubliceerd bij het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).
 • De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Steun ons en doneer

op 

 NL96 RABO 0148175139 S2T Milsbeek

of

NL 56 RABO 0302052003 Suwa Setha Nederland SchoonebeekWij garanderen dat 100% van uw gift naar de projecten gaat!


S2T: KvK 14108008; SSN: KvK 41002034    email     Privacy statement