Onderwijs

De eerste groep meisjes die een studiebeursje kreeg

Onderwijs

Studiebeursjes

127 Kinderen uit arme families worden gesteund met studiebeursjes zodat zij de extra schoolkosten kunnen betalen en naar school kunnen gaan.

Extra schoolkosten bestaan uit de verplichte uniformen, schoenen, schoolmateriaal en vervoerskosten. Het onderwijs dat door de staat betaald wordt is vaak onvoldoende van kwaliteit om naar het vervolgonderwijs te kunnen gaan. Daarom zijn extra lessen nodig. Die kunnen  met behulp van het studiebeursje betaald  worden.

Bovendien sparen de kinderen  maandelijks een klein bedrag.

Voor 10 euro per maand kunnen we een kind een beursje geven.  Het kind krijgt ca 10 euro per maand inclusief een schoolpakket aan het begin van het schooljaar in januari. 

KiCoBa en een aantal donateurs helpen ons daarbij al. Er zijn nog meer kinderen die een beursje hard nodig hebben!

Extra lessen

Er zijn nog veel andere kinderen, zoals dorpsjeugd  en kinderen in een kinderhuis,die zonder hulp geen extra lessen kunnen krijgen. Wij financieren voor een aantal kinderen deze extra lessen.

Ook wordt er op drie plaatsen gezorgd voor de salarissen van kleuterleidsters en schoolmateriaal.

Beroepsonderwijs

Een vak leren en aan het werk gaan is heel belangrijk. Miridiya geeft verschillende cursussen zoals:

naaien, elektra in huis en reparatie van mobieltjes.


Hierboven van links naar rechts:

Het beursboekje. Hierin wordt genoteerd welk bedrag het kind heeft gekregen. Zij moeten vervolgens opschrijven waaraan het geld is uitgegeven.

Manoj  controleert de boekjes en tekent ze af. Zo nodig bespreekt hij met de kinderen wat ze kunnen of moeten doen. Hij controleert ook of de schoolresultaten goed zijn.

Rechts het spaarboekje. Daarin staan de bedragen die per maand gespaard zijn. De bedoeling is niet alleen om wat spaargeld op te bouwen, maar ook om te leren sparen en te ervaren wat het nut daarvan is zoals kleding voor een opleiding of sollicitatie.

2024 maart

Extra lessen zijn voor kinderen van wie de ouders het niet kunnen bekostigen. Soms verdienen ze niet genoeg en soms is de vader verslaafd aan de alcohol. Ook deze jongen heeft veellast van de verslaving van zijn vader. Met een beursje, dat door zijn lerares beheerd wordt, helpen we hem nu aan ondersteuning.

2024 januari

Een enkele keer geven wij een studiebeurs(je) aan een student aan de universiteit. Zo ook aan Malith, die wij een jaar of 10 geleden hebben leren kennen in het jongenshuis. Nu is hij afgestudeerd en wordt hij leraar!!

Malith afgestudeerd

Op verschillende plaatsen in Sri Lanka wordt het onderwijs ondersteund door een deel van de salarissen van leraren te betalen.


Kleuterschool in Kondagammulla kerstuitvoering 2023


Beroepsonderwijs

Het is in Sri Lanka niet eenvoudig een baan te krijgen of wat geld bij te verdienen. Daarom organiseert Miridiya voor de leden beroepscursussen zoals:

1. Elektra: mannen, vrouwen, meisjes en jongens leren hoe ze thuis elektra aan kunnen leggen of uitbreiden. Twee keer per jaar volgen ca 25 personen deze cursus.

2. Naaien: traditioneel meer een taak van vrouwen, maar ook mannen en jongens volgen deze cursus.

Deze cursus wordt ook twee keer per jaar gehouden met ca 10 cursisten. Na afloop kunnen ze vaak een naaimachine krijgen, die ze in de loop der tijd afbetalen met de inkomsten van hun naaiwerk.
3. Mobiele telefoons repareren: ook in Sri Lanka is de mobile telefoon onmisbaar; vooral omdat er geen vaste aansluitingen zijn op het platteland. Er zijn genoeg mensen die graag iemand in de buurt hebben die hun mobieltje, indien nodig, kan repareren. De cursus wordt voor ca 10 personen een keer per jaar gehouden.

4. Onderhoud moestuin: zie groene projecten.