Onderwijs

De eerste groep meisjes die een studiebeursje kreeg

OnderwijsStudiebeursjes

127 Kinderen uit arme families worden gesteund met studiebeursjes zodat zij de extra schoolkosten kunnen betalen en naar school kunnen gaan.

Extra schoolkosten bestaan uit de verplichte uniformen, schoenen, schoolmateriaal en vervoerskosten. Het onderwijs dat door de staat betaald wordt is vaak onvoldoende van kwaliteit om naar het vervolgonderwijs te kunnen gaan. Daarom zijn extra lessen nodig. Die kunnen  met behulp van het studiebeursje betaald  worden.

Bovendien sparen de kinderen  maandelijks een klein bedrag.

Voor 10 euro per maand kunnen we een kind een beursje geven.  Het kind krijgt ca 10 euro per maand inclusief een schoolpakket aan het begin van het schooljaar in januari. 

KiCoBa en een aantal donateurs helpen ons daarbij al. Er zijn nog meer kinderen die een beursje hard nodig hebben!

Extra lessen

Er zijn nog veel andere kinderen, zoals dorpsjeugd  en kinderen in een kinderhuis,die zonder hulp geen extra lessen kunnen krijgen. Wij financieren voor een aantal kinderen deze extra lessen.

Ook wordt er op drie plaatsen gezorgd voor de salarissen van kleuterleidsters en schoolmateriaal.
Hierboven van links naar rechts:

Het beursboekje. Hierin wordt genoteerd welk bedrag het kind heeft gekregen. Zij moeten vervolgens opschrijven waaraan het geld is uitgegeven.

Manoj  controleert de boekjes en tekent ze af. Zo nodig bespreekt hij met de kinderen wat ze kunnen of moeten doen. Hij controleert ook of de schoolresultaten goed zijn.

Rechts het spaarboekje. Daarin staan de bedragen die per maand gespaard zijn. De bedoeling is niet alleen om wat spaargeld op te bouwen, maar ook om te leren sparen en te ervaren wat het nut daarvan is zoals kleding voor een opleiding of sollicitatie.

Meisje krijgt extra les in Kondagammulla

KICoBa helpt S2T beursjes te geven.

Zij hebben in dec 2022 hun O level examengehaald en gaan door naar het A level!

Op verschillende plaatsen in Sri Lanka wordt het onderwijs ondersteund door een deel van de salarissen van leraren te betalen.

Zo ook op deze kleuterschool in Kondagammulla.

Meisjes met een beursje.