Onderwijs

De eerste groep meisjes die een studiebeursje kreeg

OnderwijsStudiebeursjes

Kinderen uit arme families worden gesteund met studiebeursjes zodat zij de extra schoolkosten kunnen betalen en naar school kunnen gaan.

Extra schoolkosten bestaan uit de verplichte uniformen, schoenen, schoolmateriaal, en vervoerskosten. Het onderwijs dat door de staat betaald wordt is vaak onvoldoende van kwaliteit om naar het vervolgonderwijs te kunnen gaan. Daarom zijn extra lessen nodig. Die kunnen  met behulp van het studiebeursje betaald  worden.

Bovendien sparen de kinderen  maandelijks een klein bedrag.

Voor 10 euro per maand kunnen we een kind een beursje geven.  Het kind krijgt ca 10 euro per maand inclusief een schoolpakket aan het begin van het schooljaar in januari. 

KiCoBa en een aantal donateurs helpen ons daarbij al. Er zijn nog meer kinderen die een beursje hard nodig hebben!

Extra lessen

Er zijn nog veel andere kinderen, zoals dorpsjeugd  en kinderen in een kinderhuis,die zonder hulp geen extra lessen kunnen krijgen. Wij financieren voor een aantal kinderen deze extra lessen.

Ook wordt er op twee plaatsen gezorgd voor de salarissen van kleuterleidsters en schoolmateriaal.
Hierboven van links naar rechts:

Het beursboekje. Hierin wordt genoteerd welk bedrag het kind heeft gekregen. Zij moeten vervolgens opschrijven waaraan het geld is uitgegeven.

Manoj  controleert de boekjes en tekent ze af. Zo nodig bespreekt hij met de kinderen wat ze kunnen of moeten doen. Hij controleert ook of de schoolresultaten goed zijn.

Rechts het spaarboekje. Daarin staan de bedragen die per maand gespaard zijn. De bedoeling is niet alleen om wat spaargeld op te bouwen, maar ook om te leren sparen en te ervaren wat het nut daarvan is zoals kleding voor een opleiding of sollicitatie.

KICoBa helpt S2T beursjes te geven aan meisjes.

Meisje krijgt extra les in Kondagammulla

Meisjes met een beursje.

Januari 2017

Maria Rosenhart, voorzitster van KiCoBa, overhandigt dit jaar de meisjes hun schoolpakket op een feestelijke bijeenkomst. Het schoolpakket bevat schriften, pennen, stof voor een schooluniform enz.

Steun ons en doneer

op 

 NL96 RABO 0148175139 S2T Milsbeek

of

NL 56 RABO 0302052003 Suwa Setha Nederland SchoonebeekWij garanderen dat 100% van uw gift naar de projecten gaat!


S2T: KvK 14108008; SSN: KvK 41002034    email     Privacy statement