over S2T en SSN

S2T en SSN stellen zich ten doel om kinderen in Sri Lanka te helpen.

Wij doen dit door hun gemeenschap meer zelfredzaam te maken.


S2T, Stichting Thuis en Toekomst Sri Lanka, is in 2008 opgericht om een jongenshuis in Sri Lanka te ondersteunen.

Vervolgens kwamen daar in de loop der jaren steeds nieuwe projecten bij zoals: het geven van studiebeursjes aan meisjes, het geven van leningen aan ouders om ze in staat te stellen hun kinderen een veilig thuis en een goede toekomst te bieden, het verschaffen van waterfilters en het ondersteunen van groene projecten om de vissersbevolking in de dorpjes rond Polonnaruwa te leren zelf groenten te kweken en zo gezond te eten en hun uitgaven aan voedsel te verminderen. Onze belangrijkste partner in Sri Lanka is  Miridiya. Sinds 2020 hebben wij samen met SSN 1 bestuur.
SSN, Stichting Suwa Setha Nederland is opgericht in 1983.
De eerste projecten waren gericht op ondersteuning van enkele kindertehuizen, een tehuis voor gehandicapten en een paar kleuterschooltjes.

Daarna volgden de bouw van een kindertehuis in Kodagammulla, hulp na de tsunami van 2004, bijlessen aan schoolkinderen, programma’s voor teeners en jong volwassenen, een jongerencentrum in Kalawewa en de bouw van huisjes voor daklozen.

Momenteel steunt SSN naast de bouw van huisjes nog kleuterscholen in Magonna, geeft studiehulp in een meisjestehuis in Ratnapura, en steunt samen met S2T de onderwijsprojecten en de groene projecten rond Polonnaruwa.
Donaties

Steun geven aan S2T en SSN kan op verschillende manieren:


  1. Met een incidentele  bijdrage.
  2. Met een maandelijkse bijdrage van 10 euro voor een beursje.
  3. Met een bijdrage voor een waterfilter. Vermeld in dat geval "Watty" bij uw donatie.
  4. Met een bijdrage voor de groene projecten. Vermeld in dat geval "Groen" bij uw donatie.


U kunt het bedrag overmaken op een van de rekeningen die onder aan de pagina staan.


Ook andere hulp kunnen we goed gebruiken. We zoeken nog vrijwilligers op verschillende terreinen. Voelt u daarvoor bel (0651351097) of mail ons.

 

S2T en SSN garanderen dat iedere cent die binnenkomt naar een van de projecten gaat.

 

Het bestuur, noch enige andere medewerker, ontvangt een vergoeding.

Kosten (bank, site enz) worden door een lid van het bestuur en een sponsor betaald.

 

S2T en SSN hebben het ANBI keurmerk 

 

Een belangrijke voorwaarde voor het aftrekken van een  gift is dat u deze gift doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).


Kijk voor de aftrekbaarheid  van giften op de site van de belastingdienst