Groene Projecten


Groene projecten

Vissers zijn van huis uit niet gewend iets te doen op het gebied van land- of tuinbouw.

De Corona maatregelen brachten veel van hen in de problemen omdat zij van de een op de andere dag niet meer mochten vissen en thuis moesten blijven. Van een spaarpotje was geen sprake, dus er ontstond voedselgebrek. Dat kon even opgevangen worden met voedselpakketten.

Een meer structurele oplossing heeft Miridiya gevonden in het uitbreiden van het aantal moestuinen: bv het gezamenlijk hebben en bewerken van een grote moestuin met daaraan gekoppeld cursussen in het verbouwen van groenten. Daarna kan men bij huis meer gaan verbouwen.

Een stuk grond had Manoj, de leider van Miridiya, snel gevonden. De aankoop was even snel geregeld evenals het schoonmaken van dit stuk overwoekerd land en het eerste inzaaien en  planten.

In juni zijn de eerste cursussen gegeven.

De aankoop van een rijstveld is met de hulp van Wilde Ganzen gerealiseerd. Het land is bewerkt en in februari 2021 is de eerste oogst binnen gehaald.
Zomer 2021 volgde een kokospalmplantage en in 2022 een tweede rijstveld.
In 2023 is nog een rijstveld aangeschaft.

Paddyfield


Nu het voedsel enorm duur is geworden, was een extra rijstveld essentieel om de lokale bevolking van voldoende rijst te kunnen voorzien. Dus grote vreugde toen we vertelden dat onze donateurs geld gegeven hebben voor een nieuw paddyfield.
Hieronder het nieuwe rijstveld.

2023 januari

Tijdens het bezoek aan Sri Lanka zijn veel moestuinen bezocht. De centrale moestuin wordt gezamenlijk onderhouden. Een dikke 100 families hebben nu een eigen moestuin en hun aantal breidt zich snel uit, want de animo om in deze tijden van hoge voedselprijzen zelf groenten en fruit te verbouwen, is erg groot.

Een van de mooiste moestuinen die we hebben gezien

2022 november

In de grote moestuin zijn op het gebouw nog drie kamers gebouwd, zodat de ruimte ook voor cursisten die nacht overblijven, gebruikt kan worden.

2022 september

In september zijn er weer kippen en geitjes gegeven aan verschillende leden van Miridiya. 

Kippen krijgt men als er een keurig kippenhok is gemaakt. Zijn er later kuikentjes dan wordt er een aantal doorgegeven aan een volgende familie. 


2022 augustus Producten uit de moestuin

Op de stoep voor het winkeltje worden de producten uit de moestuinen uitgesteld en kunnen de mensen dat wat ze niet zelf nodig hebben, verkopen en zo wat bijverdienen.

2022 april 2022
Er wordt geoogst

Zowel het rijstveld als de moestuin en de kokospalmplantage hebben van alles opgeleverd.

Hieronder links het oogsten van de rijst, midden een foto van de grote moestuin en rechts wordt de bonenoogst uit de kokosplamplantage getoond. Zolang de bomen klein zijn worden er nl andere produkten onder de bomen verbouwd.