2023 Jaarverslag S2T en SSN

Jaarverslag 2023 S2T en SSN

Statutenwijziging november 2023

In het kader van de WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, zijn stichtingen verplicht hun statuten daarmee in overeenstemming te brengen. S2T en SSN hebben dat inmiddels gedaan.

Tegelijkertijd is van de gelegenheid gebruik gemaakt de statuten van beide stichtingen identiek te maken en ons doel aan te scherpen. 

 

 1. Projecten
  S2T en SSN richten zich op projecten die passen binnen het doel van beide stichtingen: hulp aan kinderen in Sri lanka en het vergroten van de zelfredzaamheid van hun ouders.
  In nauwe samenwerking met Wilde Ganzen is een Driejaren Plan opgezet voor de projecten van onze Sri Lankaanse partner, Miridiya.

 2. Onderwijs
 • Verstrekken van 127 Een studiebeursje houdt in dat een kind maandelijks ca 10 euro krijgt om te besteden aan zaken die nodig zijn voor het onderwijs. Daarnaast ontvangen zij 1 x per jaar een studiepakket.
 • Verstrekken van ca 375 losse studiepakketten. Een studiepakket bevat stof voor het schooluniform, schriften, pennen etc.
 • Financiering van extra lessen. Deze lessen zijn een noodzakelijk aanvulling op het onderwijs zoals dat door de staat wordt georganiseerd. In Kondagammulla worden extra lessen voor 15 leerlingen gefinancierd en in Ratnapura voor 70 leerlingen.
 • Financiering van onderwijs aan kleuters in Magonna door een bijdrage aan de salarissen van drie gediplomeerde kleuterleidsters. Ondersteuning van een kleuterschool in Kondagammulla. Dit jaar is er de steun aan een kleuterschool in Kalahagala bijgekomen. Daar krijgen de onderwijzeressen een klein salaris.

   

Het kleuterschooltje van Kalahagala

 • Het verzorgen van de begeleiding voor een tweetal jongens uit het inmiddels gesloten jongenshuis door hun voormalige leidster Anuradha. Alle andere jongens wonen inmiddels bij familie of zelfstandig.
 • Miridiya verzorgt beroepscursussen zoals: naaicursussen en cursussen “elektra in huis”. Ook worden er cursussen gegeven om te leren hoe mobiele telefoons moeten worden gerepareerd en hoe kledingstoffen gebatikt kunnen worden. Belangrijk blijven cursussen om te leren een moestuin bij huis op te zetten.

De batikcursus

 • Jeugdactiviteiten
  Zowel voor de jongste kinderen als voor de wat oudere jeugd zijn er in de verschillende dorpen activiteiten. De jongsten spelen, knutselen en doen allerlei spelletjes. De oudere jeugd vanaf ca 14 jaar komt ook samen. Zij bespreken allerlei zaken, maar ook hier is spel en dans enorm belangrijk. Daarnaast is er een groep jongeren die tot de groep “leaders” van hun dorpjes behoren. Zij krijgen aparte cursussen over de inhoud van leiderschap en hebben ook een gezamenlijk kamp.

Tekenen blijft een geliefde activiteit

 • Huizenbouw
  Dit jaar is er een actiemail verstuurd om geld te werven voor bouwmaterialen voor huisjes. De bedoeling is om mensen materialen te geven om hun huis zo te verbouwen dat ze er fatsoenlijk in kunnen wonen of om mensen die op hun eigen grond een huisje gaan bouwen, bv materialen voor een dak en kozijnen te geven. Met hulp van familie, vrienden en buren wordt het werk gedaan.

Het oude huis en het nieuwe in wording

 • Waterfilters
  Door de economische problemen en de torenhoge inflatie hebben mensen geen geld om schoon drinkwater te kopen. Er wordt nu een systeem opgezet waarbij in dorpjes grote waterfilters worden geplaatst en de leden van Miridiya gratis of tegen minimale kosten water kunnen krijgen. Niet-leden betalen iets meer.

 

Een groot waterfilter

 • Selfhelp
  Miridiya heeft dit jaar alleen nieuwe leningen in de omgeving van Polonnaruwa gegeven aan leden van Miridiya die deel hebben genomen aan een beroepscursus.   

 

 • Miridiya
  Manoj Silva, leider van Miridiya, en zijn 3 medewerkers zijn de uitvoerders van de projecten. Zij rapporteren en leggen verantwoording aan ons af. Zij ontvangen een salaris.

Het team van Miridiya

Groene Projecten
Ook hier zijn nieuwe ontwikkelingen. 
Er is een derde rijstveld aangeschaft om het voedselgebrek enigszins te kunnen opvangen.


 • De moestuinen
  In rap tempo slagen de mensen erin mooie grote moestuinen aan te leggen die veel opbrengen. Ze krijgen daarvoor cursussen, planten en zaden en soms ook tuingereedschap. Er is een competitie: wie heeft de mooiste moestuin?

De winnaar van vorig jaar

 • Winkeltje
  Het winkeltje dat vorig jaar is gebouwd heeft navolging gekregen in een ander dorp. De vrouwen verkochten er al samen groenten aan de weg, maar wilden graag een winkel met meer producten. Inmiddels huren ze een ruimte en hebben ze de eerste voorraden ingeslagen.

Hier worden de spullen nog aan de weg verkocht

 • Marktkraampjes
  Het eerste winkeltje blijkt te klein voor alle groenten, daarom wordt er twee keer per week een marktje gehouden langs de weg bij het winkeltje. Er zijn nette kraampjes gebouwd.

De nieuwe marktkramen volop in gebruik

 • “Healthy foodcafé”
  De wat oudere volwassenen koken op traditionele wijze gezond voedsel. Dus zonder toevoegingen en met verse ingrediënten uit de eigen moestuin. Mensen kunnen ter plekke komen eten of een maaltijd halen om  mee te nemen naar huis. Er is een tweede healthy foodcafé in de maak in een van de andere dorpen.

 

Alles staat klaar: aan klanten geen gebrek

 • Hulp aan vissers
  Bij slecht weer kunnen de vissers de gevangen en schoongemaakte vis niet bewaren. Om dit probleem op te lossen is er een vriezer aangeschaft en zullen er gebouwtjes om de vis te roken gebouwd worden. De eerste vriezer is gekocht. Spoedig zullen er meer aangeschaft worden voor de andere vissersdorpjes.

 

De vis wordt schoon gemaakt

Steun Wilde Ganzen
Veel van de bovenstaande projecten van Miridiya zijn in de loop van dit jaar opgenomen in het Driejaren Plan dat met hulp van Wilde Ganzen gefinancierd wordt. Volgend jaar start in juli het derde jaar.


3. Bestuurlijk
In het bestuur hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Marc Bouwman is voorzitter, Jan Folkerts secretaris, Bouko de Groot penningmeester en Ric van Vugt en Nils Jepsen zijn leden.
Dit jaar hebben Marc Bouwman en zijn vrouw Inge een bezoek aan Sri Lanka kunnen brengen en alle projecten bezocht

Een van de vele feestelijke ontmoetingen

4. Financiën
We hebben dit jaar grote uitgaven gedaan met name voor het Driejaren Plan. Zie daarvoor de jaarrekening hieronder.

De leden van het bestuur ontvangen geen enkele (financiële) vergoeding. De organisatiekosten zoals bankkosten, website etc worden betaald door een lid van het bestuur en een sponsor die zich daarvoor heeft aangemeld.

Van de donaties gaat 100% naar de projecten!