Jaarverslag 2020 S2T en SSN

Jaarverslag 2020 S2T en SSN


1. Bestuurlijk

In januari is het besluit genomen om verder te gaan als “twee stichtingen onder 1 dak”.  Dat  wil zeggen dat Stichting Thuis en Toekomst Sri Lanka (S2T) en Stichting Suwa Setha Nederland (SSN) qua personele bezetting een en hetzelfde bestuur hebben.

Wij bedanken de aftredende leden voor hun inzet de afgelopen jaren: voor SSN zijn dit: Dennis Wobbes, Peter en Marita Bonthond en Corrie de Groot. Voor S2T: Joop Verpaalen en Sandra Bouwman.

De donateurs zijn ingelicht. Voor hen verandert er praktisch niets. De contactpersonen zijn hetzelfde gebleven en de bankrekeningen ook. Zij ontvangen nu een gezamenlijke nieuwsbrief. De website van SSN is opgeheven en de gegevens zijn opgenomen in de site van S2T.
In de loop van het jaar hebben de bestuursleden elkaar goed leren kennen en zijn de taken gaandeweg beter verdeeld. Het bestuur functioneert inmiddels als een hecht team.

Met elkaar hebben we de hobbels van het Corona tijdperk genomen en geleerd via Zoom-Meetings te vergaderen.

Een aantal van de gebruikelijke bestuursactiviteiten zoals het schoonmaken van de Maasoevers en het bezoek aan scholen hebben niet plaatsgevonden. De collecte in Milsbeek is uitgevoerd door flyers met een oproep tot een donatie in de brievenbus te doen.

Een bezoek aan Sri Lanka was gepland voor 2021. Voorlopig is er geen zicht op dat dat door kan gaan.
Met onze mensen in Sri Lanka is bellen via Whatsapp over het algemeen een goede oplossing en dat gebeurt met grote regelmaat.

2. Projecten

S2T en SSN hebben al jaren een aantal dezelfde projecten, maar ook een aantal verschillende. Hieronder staan alle projecten beschreven net tussen haakjes aangegeven bij welke stichting het project oorspronkelijk vandaan komt.

     a. Onderwijs (S2T en SSN)

  • verstrekken van 90 studiebeursjes (S2T en SSN)
  • verstrekken van 250 losse studiepakketten (SSN)
  • financiering van extra lessen In Kondagammulla 15 leerlingen (SSN) en in Ratnapura 70 leerlingen (SSN)
  • financiering van onderwijs aan kleuters in Magonna door een bijdrage aan de salarissen van drie gediplomeerde kleuterleidsters op drie schooltjes. (SSN)
    In Kalaoya wordt een bijdrage aan het salaris van 1 gediplomeerde leidster gegeven. (SSN)
  • Een viertal jongens uit het inmiddels gesloten jongenshuis ontvangt nog steeds begeleiding van hun voormalige leidster Anuradha. (S2T)   

 

b. Huizenbouw (SSN)

Dit jaar is er in totaal voor 3  huisjes geld gegeven voor bouwmaterialen zodat mensen zonder fatsoenlijke behuizing op een eigen stukje grond, een huisje kunnen bouwen met behulp van familie, vrienden en buren.

c. Waterfilters

Dit jaar zijn er 6 kleine waterfilters bij gezinnen geplaatst die het water zelf gebruiken en tegen de normale prijs aan de buren verkopen, zodat meer mensen van schoon en veilig drinkwater kunnen profiteren. Met de opbrengsten kunnen zij het filter af betalen. Daarna komt weer een ander gezin aan de beurt.

d. Selfhelp (S2T)

Het aantal lopende leningen is ongeveer 60. Door de economische problemen als gevolg van de Corona, was het voor veel mensen dit jaar moeilijk om volgens de planning terug te betalen. Manoj Silva, leider van Miridiya en verantwoordelijk voor de selfhelp, houdt de vinger aan de pols en kijkt wat mogelijk is. Nieuwe leningen zijn alleen in de omgeving van Polonnaruwa uitgegeven.

 e. Miridiya opbouwwerk (S2T en SSN)

In de uitzonderlijke omstandigheden van 2020 heeft Miridiya bewezen goud waard te zijn. Manoj heeft alarm geslagen toen er als gevolg van de lockdowns in maart en april niet gewerkt, dus niets verdiend kon worden. De gezinnen kregen een acuut gebrek aan voedsel. Miridiya heeft meerdere malen gezorgd voor voedselpakketten (gefinancierd door S2T

en SSN) voor ruim 200 gezinnen en zo de ergste nood gelenigd.

Behalve tijdens de periodes van lockdown zijn de activiteiten voor kinderen, jeugd en volwassenen zoveel mogelijk door gegaan. Bovendien zijn de leden ingeschakeld voor de groene projecten.

        f. Groene Projecten (S2T en SSN)

  • Moestuin. Om de voedselproblemen structureler aan te kunnen pakken heeft Miridiya met behulp van onze stichtingen een stuk grond voor een moestuin aangeschaft Hier kan men niet alleen groenten verbouwen, maar kunnen de vissersfamilies ook leren zelf een moestuin op te zetten. De leden hebben het terrein vrij gemaakt en alle voorkomende werkzaamheden verricht: inclusief het bouwen van een boomhut als vluchtplek voor als er olifanten het terrein binnendringen en een gebouwtje voor opslag en cursussen.
  • Paddyfield. In dezelfde lijn van streven naar meer onafhankelijkheid op het terrein van de voedselverbouw, is er geld gegeven (met behulp van de Wilde Ganzen) voor de aankoop van een stuk grond om rijst te verbouwen. Opnieuw hebben leden van Miridiya zich ingezet om de grond te bewerken en de rijst in te planten.

g. Sun4Kids (S2T)

heeft dit jaar het restant van de opbrengst van de acties besteed aan de aankoop van de moestuin.  In de loop van het jaar is een boekje voor kinderen uitgekomen over de spannende  avonturen van Hetty, Pascal en Honoré (in het boekje Burro genaamd). De opbrengst is besteed aan het paddyfield.

3. Miridiya (S2T en SSN)
Manoj Silva, leider van Miridiya, en zijn medewerkers zijn de uitvoerders van veel van onze projecten. Zij rapporteren aan ons en leggen verantwoording af. Zij ontvangen daarvoor een geringe vergoeding.

4. Financiën

N.B. De kosten van de stichtingen worden gedragen door een sponsor en een bestuurslid, zodat uw gift voor 100% besteed wordt aan de projecten in Sri Lanka!